Thrasymakhos Görüşü

Thrasymakhos Görüşü ona karşı hiç de yansız olmayan yine Platon’un Devlet’inin birinci kitabından öğreniyoruz. Orada anlatıldığı üzere Thrasymakhos Görüşü:

”doğruluk, güçlünün işine gelendir… Her yönetim, kanunlarını işine geldiği gibi koyar. Demokratlık demokratlığa uygun kanunlar, zorbalık zorbalığa uygun kanunlar, ötekiler de öyle. Bu kanunları koyarken kendi işlerine gelen şeylerin, yöneticiler için de doğru olduğunu söylerken; kendi işleri gelenden ayrılanı da, kanuna, doğruluğa aykırı diye cezalandırırlar… Doğruluk her yerde birdir: Yönetenin işine gelendir. Güç de yöneten de olduğuna göre, düşünmesini bilen bir adam bundan şu sonuca varır: ”Doğruluk güçlünün işine gelendir.”

Thrasymakhos’un Görüşlerinin Platon tarafından çarpıtıldığı ileri sürülebilirse de, ana fikrin dile getirilmiş olduğu söylenebilir. Durum bu ise, bu Sofist’in çok önemli bir olguya parmak basmış olduğunu, bu olgunun ilerde hep tartışma konusu yapılacağını belirmek gerekmektedir.

Kaynakça

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir