Sendikalizm Nedir

Sendikalizme göre, işçiler sendikaların çatıları altında toplanmalı, bu sendikalar da bir birlik oluşturmalı, böylece bu tek sendika odağında işçi sınıfı bilinci geliştirilmeli, ekonomik bir savaşım ile bir yandan işi hakları sağlanırken, bir yandan da kapitalist sınıfın devrilmesi için çalışılmalıydı. Bunun için ise ”disiplin’ gerekliydi. Bilinçli, disiplinli ve bir çatı altında birleşmiş olan işçi sınıfı, o zaman sanayi kuruluşlarını ele geçirerek üretimi sürdürebilirdi.

Devam

Şeyh Said İsyanı ve Sonuçları

Şeyh Said İsyanı, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşundan sonra ortaya çıkan ilk isyandır. Diyarbakır’ın Eğil ilçesine bağlı Piran köyünde olay patlak vermiştir. 13 Şubat 1925 tarihinde asker kaçaklarını saklayan Şeyh Said’in kardeşi Şeyh Abdurrahim’e sakladığı askerleri teslimi için çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrı sonucunda silahla karşılık verilmesinin ardından olay kısa bir sürede genişleyerek yeni kurulmuş Cumhuriyeti tehdit eder bir hal almıştır.

Devam