Fernand Pelloutier Kimdir

Tam adı Fernand -Leonce-Emile Pelloutier olan sendikalizm önderlerinden ve eylem adamı 1 Ekim 1867’de dünyaya gelmiştir. 1833-1886 arasında Saint-Nazaire’daki kolejde okumuş. 1880 yılında onun ölümüne neden olacak verem hastalığına yakalanmıştır.İlk yazısını daha on sekiz yaşındayken yayınlamıştır.1889’da Guest Republican dergisini çıkartmış, La Democratie de I’Gouest’in yönetimini üstlenmiş, arkasından birkaç arkadaşıyla birlikte Fransız İşçi Partisi’nin Saint-Nazaire’in bir bölümü olarak L’Emancipation kurmuştur.

Devam

Protagoras İnsan Her Şeyin Ölçüsüdür

Abdera’lı olan ve İ.Ö.482 – 411 yılları arasında yaşamış olan Protagoras, Sofizm’in öncülerindendir. Atina’da uzun süre kalmış. Perikles ve Euripides’in dostu olmuş. Dinsizlikle suçlanması üzerine Sicilya’ya giderken yolda boğularak ölmüştür.Protagoras ‘a göre erdemli olmak ya da olmamak insanın doğuştan var olan bir özelliği değil; insanlar, eğitimle erdeme, doğruluğa erişebilirler. Platon, onun bu konuda şu görüşleri öne sürdüğünü belirtiyor:

Devam

İşlevselci Yaklaşım Ne Demek

İşlevselci Yaklaşım toplumu bir organizma biçiminde ele alan sosyolojik bir disiplin olarak özetleyebiliriz. 19.Yüzyılda Herbert Spencer tarafından ele alınan organizmacı toplum kavramı ve zamanla teorize edilerek bir disiplin haline gelmiştir.Modern İşlevselciliğin en önemli öncülerinin kim olduğu sorusu ile karşılaştığımız da karşımıza Durkheim, Comte, Spencer ve Pareto çıkmaktadır. İşlevselcilik Durkheim tarafından sistemleştirilmiş daha sonra Pareto ve Merton tarafından da geliştirilmiştir.

Devam

Sofistlerin Bilgi Görüşünün Temel Özelliği Nedir

Sofistlerin bilgi görüşünün temel özelliği nedir kısaca, Sofistlere göre bilgi teorik bir merakı gidermek amacıyla değil hatta tam tersine hayatta ve pratiğe sunulan bir araçtır. Bilgi hayatın kontrolünü elimize verdiği sürece değerlidir. Bu bağlam bakımında bilginin iki amacı bulunmaktadır; ilki bir yaşama sanatıdır. İkincisi ise hayatı kontrol etme yetisidir.

Devam

Şeyh Said İsyanı ve Sonuçları

Şeyh Said İsyanı, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşundan sonra ortaya çıkan ilk isyandır. Diyarbakır’ın Eğil ilçesine bağlı Piran köyünde olay patlak vermiştir. 13 Şubat 1925 tarihinde asker kaçaklarını saklayan Şeyh Said’in kardeşi Şeyh Abdurrahim’e sakladığı askerleri teslimi için çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrı sonucunda silahla karşılık verilmesinin ardından olay kısa bir sürede genişleyerek yeni kurulmuş Cumhuriyeti tehdit eder bir hal almıştır.

Devam