Fernand Pelloutier Kimdir

Tam adı Fernand -Leonce-Emile Pelloutier olan sendikalizm önderlerinden ve eylem adamı 1 Ekim 1867’de dünyaya gelmiştir. 1833-1886 arasında Saint-Nazaire’daki kolejde okumuş. 1880 yılında onun ölümüne neden olacak verem hastalığına yakalanmıştır.İlk yazısını daha on sekiz yaşındayken yayınlamıştır.1889’da Guest Republican dergisini çıkartmış, La Democratie de I’Gouest’in yönetimini üstlenmiş, arkasından birkaç arkadaşıyla birlikte Fransız İşçi Partisi’nin Saint-Nazaire’in bir bölümü olarak L’Emancipation kurmuştur.

Devam

Protagoras İnsan Her Şeyin Ölçüsüdür

Abdera’lı olan ve İ.Ö.482 – 411 yılları arasında yaşamış olan Protagoras, Sofizm’in öncülerindendir. Atina’da uzun süre kalmış. Perikles ve Euripides’in dostu olmuş. Dinsizlikle suçlanması üzerine Sicilya’ya giderken yolda boğularak ölmüştür.Protagoras ‘a göre erdemli olmak ya da olmamak insanın doğuştan var olan bir özelliği değil; insanlar, eğitimle erdeme, doğruluğa erişebilirler. Platon, onun bu konuda şu görüşleri öne sürdüğünü belirtiyor:

Devam

Sofistlerin Bilgi Görüşünün Temel Özelliği Nedir

Sofistlerin bilgi görüşünün temel özelliği nedir kısaca, Sofistlere göre bilgi teorik bir merakı gidermek amacıyla değil hatta tam tersine hayatta ve pratiğe sunulan bir araçtır. Bilgi hayatın kontrolünü elimize verdiği sürece değerlidir. Bu bağlam bakımında bilginin iki amacı bulunmaktadır; ilki bir yaşama sanatıdır. İkincisi ise hayatı kontrol etme yetisidir.

Devam

Şeyh Said İsyanı ve Sonuçları

Şeyh Said İsyanı, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşundan sonra ortaya çıkan ilk isyandır. Diyarbakır’ın Eğil ilçesine bağlı Piran köyünde olay patlak vermiştir. 13 Şubat 1925 tarihinde asker kaçaklarını saklayan Şeyh Said’in kardeşi Şeyh Abdurrahim’e sakladığı askerleri teslimi için çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrı sonucunda silahla karşılık verilmesinin ardından olay kısa bir sürede genişleyerek yeni kurulmuş Cumhuriyeti tehdit eder bir hal almıştır.

Devam

Egemenlik Nedir

Egemenlik Kavramı, J. Bodin ile özdeşleşmiş bir kavramdır. Hatta kimi düşünürler egemenlik kavramını Bodin ile başlatmaktadır. Burada ki başlatmadan kasıt kavramın doğuşu ile ilgili değil, egemenlik kavramının hukuksal bir boyuta taşımasını nitelendirmek için kullanılmıştır. Bodin ”egemenlik” tanımlamasıyla birlikte modern devletin temellerini de atmıştır. Bu bağlamda modern devlet ile egemenlik kavramı iç içe geçmiş ve birbirini tamamlayıcı niteliktedir.

Devam

Pierre – Joseph Proudhon ve Anarşizm

Mülk sahibi kendisi çalışmadan topraktan elde edilen ürünü sahiplenen kişidir. Sonuç olarak, ”mülkiyet, başkasının malından, başkasının ustalığının ve emeğinin ürününden yararlanmak ve bunu dilediği gibi kullanma hakkıdır.” Mülkiyet hakkına sahip lan kişi, ya bir asalaktır ya da bir hırsız!

Devam