Karl Marx Biyografi

Karl Marx Hayatı

Karl Marx ‘ın tam adı Karl Heirich Marx. 5 Mayıs 1818’de bir Yahudi ailesinin yedi çocuğunun üçüncüsü olarak Almanya’da Trier’de dünyaya gelmiştir. Babasının mesleği avukatlıktır. Annesi de babası da hahamlar soyundandı. Ancak, ailesi 1824 yılında vaftiz olarak Protestan Hıristiyan olmuşlar. Bu nedenle d, Karl Marx’ın bir Yahudi olarak yetişmediği, hatta Yahudiler’e hiç de iyi gözle bakmadığı belirtiliyor.

Eğitim Hayatı

Doğduğu kentte Liseyi 1835’te başarılı bir biçimde bitiren Karl Marx, Bon Üniversitesi’nde bir yıl hukuk okuduktan sonra 1836’da Berlin’de üniversiteye girmiştir. 1841’de de Jena Üniversitesi’nde Demokritos ve Eikuros üzerine yaptığı tezle doktor unvanını almıştır. Günün koşulları Karl Marx’ın üniversite öğretim üyesi olmasına izin vermemiştir.

Karl Marx Aşk Hayatı

Karl Marx, bir baronun kızı olan Jenny von Westphalen ile evlenmiştir. Ancak, aileleri bu evliliğe rıza göstermedikleri için evlilikleribir süregizli kalmak zorunda kalmıştır. Bu evliliğinden yedi çocuğu olan Marx’ın bir çocuğu daha adı konulmadan, ikisi bir yaşlarında, biri de sekiz yaşındayken ölmüştür. Günün koşulları Karl Marx’ın üniversite öğretim üyesi olmasına elvermediği için 1 Ocak 1842’de ilk sayıları çıkan Rheinische Zeitung’da yazarak yaşamını kazanmaya başlamış, gazetenin başyazarı görevinden ayrılınca aynı yıl başyazarlığa getirilmiştir. Ancak, gazetenin karşılaştığı baskılar yüzünden 1843’te görevinden ayrılmıştır.

Artık bir yere bağlı olmadan araştırmalar yapacak, düşüncelerini geliştirmek için çalışacaktır.

Düşünce Hayatı

1843-1844’te Paris’te bulunan Marx, bu kentte Fransız sosyalistleri ve düşün çevreleriyle tanışmış. Arnold Ruge’un kurduğu Fransız-Alman Yıllığı dergisini yönetmek üzere anlaşmış ama bu dergi yalnızca İlkbahar 1844’te yayınlanan tek sayı ile çıkabilmiş. Bu dergi vesilesiyle Paris’e gelip kendisini görmek isteyen Engels ile tanışmış. İkisi arasında ömür boyu sürecek bir dostluğun temelleri de böylece atılmıştır.

Her zaman para sıkıntısı çeken Marx, Engels’in maddi yardımları ile çalışmalarını sürdürebilecektir. Marx, Fransız- Alman Yıllığı’nın kapanmasından sonra bir kadar Vorwarts gazetesinde yazarak hayatını geçindirmeye çalışacaktır.

Sürgün Yılları

1845 yılında Prusya hükümetinin isteği üzerine Marx Fransa’dan çıkarılacak, o da 1848’e değin Brüksel’de kalacaktır. Artık çalışmalarını Engels ile birlikte sürdürecektir. Şöyle diyor bu işbirliği için: ”1845 ilkbaharında gelip Brüksel’e yerleşince, Alman felsefesinin ideolojik görüşü ile bizim görüş tarzımız arasındaki uzlaşmazlığı ortaya koymak için beraber çalışmaya karar verdir.” Yine örneğin, 1860 yılında da ”her ikimiz müşterek bir plana göre ve önceden anlaşarak çalışıyoruz” diye yazmış bulunuyorlar.

Londra’da bulunan Adiller Birliği, Brüksel’e gönderdikleri Merkez Komitesi üyesi Joseph Moll, Marx’la görüştükten sonra Birlik’in adını Komünistler Birliği olarak değiştirecek ve ilk kongresini de 1847 yazında Londra’da yapacaktır. Marx da bu ve sonraki kongrede bulunacak ve Birlik için yeni bir program yazmakla görevlendirilecektir. İşte, Engels’in de imzasını taşıyan Komünist Partisi Manifestosu böylece 1848 Devrimi’nden hemen önce tarihteki yerini almış bulunuyor.

Belçika hükümeti de bu sırada Marx’ı sınır dışı edince o da 1848 devrim günlerinden Mayıs sonuna kadar Paris’te kalacak, sonra da Almanya’da Renanya’da 1 Haziran 1848’den başlayarak yayın yaşamına atılan Neue Rheinische Zeitung’da başyazar olacaktır. Ancak, yazılarından dolayı iki kez yargılandığı ama aklandığı bu gazete de bir yıl kadar yaşayabilecektir. Gazete kapanınca 1849 Temmuz’unda Paris’e giden Karl Marx, Fransız hükümeti tarafından Atlas Okyanus’u kıyısındaki Morbihan iline sürgün edilince, ölünceye kadar yaşayacağı Londra’ya gidecektir.

Enternasyonal’e Doğru

Londra’da büyük parasal sıkıntı çeken Marx, New York Tribune gazetesineyazdığı yazılardan aldığı ve bir süre sonra Engel’in düzenli olarak gönderdiği para ile kendisini ve ailesini geçindirmiş bulunuyor.

1864 yılında 25-28 Eylül tarihleri arasında Parisli ve Londralı işçiler bir konferans düzenleyecekler ve Marx’ı da Alman işçilerini temsil etmek üzere çağıracaklardır. Konferans sonunda Uluslararası Emekçiler Birliği (Enternasyonal) kurulacak ve Açılış Söylevi’ni Marx hazırlayacaktır. Artık Marx zamanının büyük bir bölümünü Enternasyonel için harcayacaktır. Enternasyonal içinde önce Proudhoncular ve sonra da Bakuninciler‘e karşı Marx’ın savaşımı Enternasyonal yıkılıncaya kadar sürecektir.

Ölüm

Marx, eşinin 1881 yılının Aralık ayında ölümünden sonra fazla yaşayamamıştır. Ölüm tarihi, 14 Mart 1883. Son yıllarını hastalıklarla boğuşarak, karısının ve kızının ölümlerinin acısını çekerek hayata gözlerini yummuştur.

Karl Marx Kitapları

 • 1844 El Yazmaları (1844)
 • Kutsal Aile (1845)
 • Feuerbach Üzerine Tezler (1845)
 • Alman İdeolojisi (1845-1846)
 • Felsefenin Sefaleti (1847)
 • Komünist Partisi Manifestosu (1847-1848)
 • Ücretli Emek Ve Sermaye (1848-1849)
 • Fransa’da Sınıf Savaşımları (1850)
 • Louis Bonaparte’ın 18 Brumaire’i (1852)
 • Grundrisse (1857-1858)
 • Ekonomi Politiğin Eleştirilmesine Katkı (1859)
 • Artı-Değer Teorileri (1862-1863)
 • Kapital (İlk Cilt:1867)
 • Fransa’da İç Savaş (1871)
 • Gotha Programının Eleştirisi (Yazılık, 1875; yayınlanışı, 1897)

Kaynakça

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir