Kallikles Kimdir

Kallikles hakkındaki bilgilerimize Platon sayesinde ulaşmaktayız. Bununla birlikte sofist olduğunu da bilmekteyiz. Gorgias’da anlatıldığına göre; Trasimakhos’un devlet yönetimini ellerinde bulunduranların güçlüler olduğunu söylemesine karşılık, Kallikles, yasaları çoğu kez güçsüzlerin yaptığını öne sürüyordu. Bu durum ise doğaya aykırıydı. Yasalarla güçsüzlerin yaptıkları şey, ”Daha çok kazanabilecek olanları ve kuvvetlileri korkutmak, kazanmalarını önlemek için, kendine düşenden daha çoğunu istemenin çirkin olduğunu, doğru olmadığını…” söylemekti. İşte, bu gibi yasalar doğaya aykırıydı.

Kallikles, bu aykırılığın nedenini şöyle açıklıyordu:

” Görüyorum ki, tabiat da en iyinin en fenadan, en kuvvetlinin en zayıftan daha varlıklı olmasının doğru olduğnu belirtiyor. Bir örnekle ve yalnız hayvanlar arasında değil, insanlar arasında da bütün şehirlerde ve her ırkta doğru olarak en kuvvetlinin zayıfa söz geçirmesinin ve ondan daha varlıklı olmasının kabul edildiğini gösteriyor.”

Kaynakça

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir