Jainizm Nedir

Giriş

Jainizm ile ilgili yazımızın ilk bölümünde Jainizm’in İnanç temelini tarihsel bağları içerisinde anlatacağız. Ardından ikinci kısımda Jainizm’in kurucusunun kim olduğu belirterek yaşamından kesitler vereceğiz. Yazımızın son bölümünde ise birçok tartışmaya yol açmış olan sembolünün ne anlama geldiğini belirterek yazımızı bitireceğiz.

Jainizm ‘in İnanç Temeli

Jainizm, Veda Dinine açıkça karşı çıkan bir düşünce sistemi olarak belirmiş bulunuyor. Her şeyden önce Jainistler, atheist idiler; tanrının/tanrıların varlığını yadsıyorlardı. Onlara göre; evren hiç yaratılmamıştı, bu nedenle de bir ”Yaratan” yoktu. Evren, sonsuzdu. Bilinç, ruhun özü olup en üst düzeyine saf bilgi ve sezgiye ulaşılmakla kavuşabilirdi. Jainizm’in siyasal düşünceler ile ilgili önemi, onun Veda dinini ve bu dinin tanrılarını tümüyle yadsıması ve dolayısı ile Brahmanlar’ın toplumsal-siyasal işlevini tanımamasıdır.

Jainizm’in Kurucusu Kimdir ?

Hint inanışına göre, Jainizm’in kurucusu bir Kşatriya olan Mahavira idi. Mahavira, varlık içindeki yaşamını bırakarak, süslü giysilerini çıkartıp atarak yoksul halk içine karışmış ve düşüncelerini yaymıştır. Öğütleri arasında hiçbir canlıya ilişmemek ve dünya nimetlerinden uzak kalmak da en radikal öğütleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Hatta, insanın hiçbir şey yemeyerek yaşayabileceği öğüdünde de bulunmuştur. Mahavira’nın ölümü de bu öğüdü yüzünden olmuştur. Mahavira’nın hiçbir şey yemeyerek açlıktan kendisini öldürmesi bile, ulaşılabilecek en yüksek aşama olarak görülmektedir.

Jainizm’in Sembolü

Jainizm Nedir ? Siyasal Temelleri Nelerdir ?

Yan tarafta görmüş olduğunuz sembol birçok tartışmayı içerisinde barındırmaktadır. Bu tartışmanın temelinde sembolde bulunan ”swastika” nın bulunmasıdır. Swastika modern dönemin bir sembolü olarak görülmektedir. Lakin, Hint coğrafyasının kutsallık atfedilen çok eski bir semboldür. Böylelikle, Jainistler açısından önemi Jainizm’in etik temelini oluşturan Jainizm’de Ahimsa’nın yemini olarak algılanmasında yatar.

Kaynakça

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir