Friedrich Engels Kimdir Kısaca Hayatı ve Kitapları

Friedrich Engels Kimdir

Friedrich Engels, 28 Kasım 1820’de Prusya’da Barmen’de varsıl bir dokuma fabrikatörünün oğlu olarak dünyaya gelmiştir. Babasının Barmen’de bir dokuma fabrikası varmış ve bir de İngiltere’de Manchester’de bir pamuk fabrikasının ortağıymış. Liseyi bitirmeden babasının fabrikasında onun isteği üzerine işi öğrenmek amacıyla çalışmak için ayrılmıştır. Arkasından Bremen’de bir şirkette aynı amaçla bulunmuş. Bu dönemde zamanın kimi aydın kişileriyle tanışma olanağını da bulan Engels, gazetelere de yazılar yazmaya başlamış.

Berlin’de gönüllü olarak bir yıl askerlik de yapan Engels, dinleyici olarak üniversiteye de devam etmiş. 1842-1844 arasında Manchester’de babasının ortağı olduğu fabrikada yöneticilik yapmış. Bu yıllar onun Manchester’deki işçilerin ne korkunç koşullarda çalışıp yaşadıklarına tanık olmasını sağlayacaktır. Bu gözlemleri sonucunda 1844’te İngiliz Çalışan Sınıfının Durumu adlı eserini kaleme almasıyla sonuçlanıyor. Bu arada İngiltere’deki bazı gazetelere yazılar yazmış ve sosyalist çevrelerle tanışmıştır.

Friedrich Engel ve Karl Marx

Engels, yukarıda belirtilen sosyalist grubun üyelerinden Marx’la tanışmış, birlikte çalışmaya başlamışlar. Bunun dışında Engels’in 1848 Devrimi’nde, bunu izleyen ayaklanmalarda önemli rol oynağını görüyoruz.

Engels, 1870’den başlayarak daha önce Manchester’de çalıştığı babasının fabrikasında başlangıçta yönetici, sonra da ortak olmuş ve böylece Marx ve ailesine maddi olarak daha çok destek olabilmiştir.

Marx’ın ölümünden sonraki dönem için Engels’in tutumunu Paul Louis, Friedrich Engels adlı kitabında, ” Engels – Marx’ın sağlığında – ikinci keman görevini seve seve kabul etmişti. Marx’ın ölümünden sonra, bu görevi bırakmak zorunda kaldı; ve bütün işler onun omuzlarına yüklenmiş oldu. Bu devrede, Engels muhtelif işçi partileri arasında köprü işini görüyor; İkinci Enternasyonal’de sadece davanın eski bir emektarı olarak değil, kendisine başvurulan ve daima reyine saygı duyulan, ileri sürdüğü fikirler saygı ile dinlenen bir müşavir olarak kaldı.” diyerek anlatıyor.

Engels’in Ölümü

Engels’in ölüm tarihi, 5 Ağustos 1895. Londra’da ölmüş. Bir mezarı yoktur. Kendisi istememiş ve cesedinin yakılarak küllerinin Manş denizine dökülmesini vasiyet etmiştir.

Friedrich Engels Kitapları

Engels’in başlıca eserleri şunlardır:

 • Politik Ekonominin Eleştirisi (1844)
 • İngiltere’de İşçi Sınıfının Durumu (1844)
 • Komünizmin İlkeleri (1847)
 • Köylü Savaşı (1849)
 • Almanya’da Burjuva Demokratik Devrimi (1850-1852)
 • Konut Sorunu (1872)
 • Anti Duhring (1876-1878)
 • Ütopik Sosyalizm Ve Bilimsel Sosyalizm (1880)
 • Ailenin, Özel Mülkiyetin Ve Devletin Kökeni (1884)
 • Ludwig Feuerbach Ve Klasik Alman Felsefesinin Sonu (1885)
 • Almanya’da Devrim Ve Karşıdevrim (1886)
 • Tarihte Zorun Rolü (1887-1888)
 • Erfurt Programının Eleştirisi (1891)
 • Doğanın Diyalektiği (1873-1892)

Kaynakça

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir