Şeyh Said İsyanı ve Sonuçları

Şeyh Said İsyanı, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşundan sonra ortaya çıkan ilk isyandır. Diyarbakır’ın Eğil ilçesine bağlı Piran köyünde olay patlak vermiştir. 13 Şubat 1925 tarihinde asker kaçaklarını saklayan Şeyh Said’in kardeşi Şeyh Abdurrahim’e sakladığı askerleri teslimi için çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrı sonucunda silahla karşılık verilmesinin ardından olay kısa bir sürede genişleyerek yeni kurulmuş Cumhuriyeti tehdit eder bir hal almıştır.

Devam