İşlevselci Yaklaşım Ne Demek

İşlevselci Yaklaşım toplumu bir organizma biçiminde ele alan sosyolojik bir disiplin olarak özetleyebiliriz. 19.Yüzyılda Herbert Spencer tarafından ele alınan organizmacı toplum kavramı ve zamanla teorize edilerek bir disiplin haline gelmiştir.Modern İşlevselciliğin en önemli öncülerinin kim olduğu sorusu ile karşılaştığımız da karşımıza Durkheim, Comte, Spencer ve Pareto çıkmaktadır. İşlevselcilik Durkheim tarafından sistemleştirilmiş daha sonra Pareto ve Merton tarafından da geliştirilmiştir.

Devam