Sofistlerin Bilgi Görüşünün Temel Özelliği Nedir

Sofistlerin bilgi görüşünün temel özelliği nedir kısaca, Sofistlere göre bilgi teorik bir merakı gidermek amacıyla değil hatta tam tersine hayatta ve pratiğe sunulan bir araçtır. Bilgi hayatın kontrolünü elimize verdiği sürece değerlidir. Bu bağlam bakımında bilginin iki amacı bulunmaktadır; ilki bir yaşama sanatıdır. İkincisi ise hayatı kontrol etme yetisidir.

Devam

Hint Siyaset Düşüncesi

Yazımız beş bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde; Hint Siyaset Düşüncesinin Geliştiği Ortam anlatılacak. Ardından ikinci bölümde; Hint Siyaset Düşüncesinin Gelişmesinde Ticaretin nasıl bir rol üstlenildiği ortaya konulacaktır. Daha sonra üçüncü bölümde; siyasi birliğin sağlanması Hint Siyaset Düşüncesini Nasıl Etkilediğine değinilecektir. Dördüncü ve beşinci bölümlerde ise; Hint Siyaset Düşüncesinde Kralın Rolü ve Hint Siyaset Düşüncesinin Batı Coğrafyasına Etkileri ortaya konularak yazımızı sonlandıracağız

Devam