Fernand Pelloutier Kimdir

Tam adı Fernand -Leonce-Emile Pelloutier olan sendikalizm önderlerinden ve eylem adamı 1 Ekim 1867’de dünyaya gelmiştir. 1833-1886 arasında Saint-Nazaire’daki kolejde okumuş. 1880 yılında onun ölümüne neden olacak verem hastalığına yakalanmıştır.İlk yazısını daha on sekiz yaşındayken yayınlamıştır.1889’da Guest Republican dergisini çıkartmış, La Democratie de I’Gouest’in yönetimini üstlenmiş, arkasından birkaç arkadaşıyla birlikte Fransız İşçi Partisi’nin Saint-Nazaire’in bir bölümü olarak L’Emancipation kurmuştur.

Devam

Sendikalizm Nedir

Sendikalizme göre, işçiler sendikaların çatıları altında toplanmalı, bu sendikalar da bir birlik oluşturmalı, böylece bu tek sendika odağında işçi sınıfı bilinci geliştirilmeli, ekonomik bir savaşım ile bir yandan işi hakları sağlanırken, bir yandan da kapitalist sınıfın devrilmesi için çalışılmalıydı. Bunun için ise ”disiplin’ gerekliydi. Bilinçli, disiplinli ve bir çatı altında birleşmiş olan işçi sınıfı, o zaman sanayi kuruluşlarını ele geçirerek üretimi sürdürebilirdi.

Devam

Sosyalist Feminizm Nedir 1960’dan Günümüze

Sosyalist Feminizm kadının ikincil bir konuma düşmesini kapitalizmin gelişmesi ile paralellik gösterdiğini ortaya atmaktadır. Onlara göre kapitalizmin gelişmesiyle birlikte kadının değişen toplumsal konumu erkeğe göre belirlenmiş ve ikincil plana itilmiştir. Kapitalizmin geliştiği süreçte kadına evcillik, bakıp büyütme, bağımlı duyarlılık, erkeğe bağımlılık gibi kadını aşalayıcı birçok ideolojik fikir benimsetilmiştir. Erkeğe ise bu düşüncelerin tam zıttı olan; korumacı, bağımsız, güçlü ve hakkını arayan konumu erkeğin zihin yapısına ideolojik bir biçimde yerleştirilmiştir. Bu sürecin sonunda erkeğe yüklenen erillik ve kadına yüklenen dişilik bir doğallığı içerisinde barındırmaktan ziyade tarihsel olarak dikta edilmiş düşünceler biçimidir.

Devam

Radikal Feminizm Nedir Kısaca ve Temsilcileri

Cinsel sınıfların ortadan kalka bilmesi için kadının başkaldırması ve üreme araçlarındaki denetimleri kendi ellerine almaları gerekmektedir. Kadınlar hem kendi bedenlerindeki söz haklarını ellerine almalı hem de çocuk doğumu ve çocukların gelişmesiyle ilgili toplumsal kurumların tümünü ele geçirmelidirler

Devam

Liberal Feminizm ve Aydınlanmacı Liberal Feminizm Nedir

İlk feminist tür olarak gösterilen Liberal Feminizmin ilk amacı kadın ve erkeğin siyasal düzeyde eşitliğini sağlamak olmuştur. Birinci Feminist Dalganın öğretisi konumunda olan eşit oy hakkı istemci liberal feminizmin kuruluş sloganını oluşturmaktadır. Özet olarak dönemin bilinen liberal savlarını kadınlar için de geçerli olması gerektiğini savunmuşlardır.

Devam