Egemenlik Nedir

Egemenlik Kavramı, J. Bodin ile özdeşleşmiş bir kavramdır. Hatta kimi düşünürler egemenlik kavramını Bodin ile başlatmaktadır. Burada ki başlatmadan kasıt kavramın doğuşu ile ilgili değil, egemenlik kavramının hukuksal bir boyuta taşımasını nitelendirmek için kullanılmıştır. Bodin ”egemenlik” tanımlamasıyla birlikte modern devletin temellerini de atmıştır. Bu bağlamda modern devlet ile egemenlik kavramı iç içe geçmiş ve birbirini tamamlayıcı niteliktedir.

Devam