Büyük Asoka ve Hint Siyasal Düşüncesi

Giriş

Asoka Kimdir ?, Asoka’nın Savaş ile ilgili sözleri nelerdir ? Asoka’nın Budizm’e katkıları nelerdir? Gibi sorular yazımızın temelini oluşturmaktadır. Bu temel sorular, yazımızın içerisinde başlıklar altında ele alınıp siz değerli okurlarımızın bilgilerine sunulacaktır.

Siz Değerli Okurlarımıza Keyifli Okumalar Diliyoruz. 🙂

Asoka Kimdir ?

İ.Ö. III.yüzyılın başında artık hemen hemen tüm Hindistan’a eğemen olmaya başlamış bulunan Morya Devleti’nin başına geçeçek olan Asoka (İ.Ö.274 – 237), bir süre sonra Budizm’i benimseyecektir. Böylece Budizm’i dünyaya yaymaya yönelik girişimlerde bulunacaktır. Bu girişimleri ise özellikle Batı düşüncesi ciddi ölçüde etkileyecektir. Asoka’nın Budizm’in ilkelerini ve kendisinin bu ilkelere ilişkin yorum ve buyruklarını yazıtlara geçirdiğini de görmekteyiz.

Asoka, krallığının ilk yıllarında henüz Budizm’i benimsemeden önce Kalinga Krallığı üzerine başarılı seferler düzenlemiş, fakat bu savaş sırasında 100.000 kişi öldürülmüş, 50.000 kişi tutsak alınmıştır. Savaşın neden olduğu kıtlık ve bulaşıcı hastalıklar yüzünden de Kalinga halkı ayrıca ciddi ölçüde zarar görmüştür. Asoka, Budizm’i benimseyince bu savaşı konu alan bir yazıt dikecektir. XIII.Kaya Yazıtı olarak anılan bu yazıt, güçlü kralın döneminde Budizm’in ülkenin görüntüsünü nasıl değiştirdiğini bizler Asoka’nın savaş ile ilgili düşüncelerinde ki sözleriyle anlamaktayız.

Asoka’nın Savaş İle İlgili Sözleri

Asoka’nın Savaş İle İlgili Sözleri

”…daha önce fethedilmemiş bir ülkenin fethi katliam, ölüm ve tutsakların yurtların edilmesi demekti. Bu nedenle Kalinga’da öldürülenlerin ve yurtlarından edilenlerin yüzde veya binde biri aynı yazgıyı bir daha yaşayacak olursa, bu, şimdi Kutsal Kral için üzüntü kaynağıdır… Kutsal Kral tüm canlıların güvenlik, özgürlük ve erinç içinde bulunmasını, sevinçle yaşamasını ister…

..İşte, bu amaçla, oğullarımın ve torunlarımın yeni bir fetih yapmayı görevleri olarak düşünmemeleri için bu kutsal buyruk yazıldı.”

Asoka ‘nın Budizm’e Katkısı

Asoka, Budist rahipleri ve keşişleri desteklemiş, onlara tapınaklar ve manastırlar yaptırmıştır. Kendisi de, gerek özel yaşamında ve gerekse devlet yönetiminde Budist ilkeleri geçerli kılmaya çalışmıştır. Ülkesine dirlik düzenlik getirmiştir. Yollar açtırmış, bu yollar üzerinde hanlar yaptırmış ve kuyular kazdırmış. İnsanlara hekim, hayvanlara baytar sağlamış, yoksullara ve yaşlılara devletçe yardım etmiştir. Hayvanların korunması, onların yakılmaması için kurallar koymuş. Kendi sarayında et yemeği yasaklamış.

VI. Kaya Yazıtı’nda, her an halkın sorunlarıyla uğraştığı,”…ister yemekte olayım, isterse harem dairesinde ya da yatak odamda, ister özel odamda ya da arabamda veya sarayımın bahçesinde…” sözleriyle açıklayan Asoka, Başta II.Antiokhus ( Suriye ), II.Ptolemaios ( Mısır ), Magas (Kiren ) ve Antigonos Gonatas ( Makedonia ) olmak üzere dünyanın dört bir yanına Budist rahipler ve keşişler göndererek Budizm’i tanıtıp yaygınlaştırmaya da çalışmış bulunuyor.

KAYNAKÇA

  1. Yetkin, Çetin. Siyasal Düşünceler Tarihi I. İstanbul: Gürer Yayınları, 2012
  2. Heinrich Zımmern: Philosohies of India; 4.basım, Princeton University Press, New Jersey, 1969.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir