Anarşizm Nedir ?

Giriş

Anarşizmin Tanımı ?, Anarşizm in Temelleri Nedir? Anarşizmin Fraksiyonları, Anarşizm ‘in Siyasal Düşünce Açısından Önemi, gibi ciddi başlıklar bu yazımızın temelini oluşturmaktadır. Anarşizm konusu ciddi okumalar gerektiren ve toplumsal açıdan ciddi yanlış anlaşılmaları içerisinde barındıran bir konudur. Bu yazımızın temel amacı Anarşizm hakkında bilinen yanlışları düzelterek siz değerli okuyucularımıza kabaca Anarşizm ‘in ne demek olduğu ile ilgili bilgileri sunmaktır.

Sizlere Keyifli Okumalar Diliyorum. 🙂

Anarşizmin Temelleri

Anarşizmin Tanımı

Eski Yunanca ‘da ki ”an” ve ”arkhos” sözcüklerinden gelen ”anarşi”, hükümdar ya da yöneticinin yokluğu / bulunmaması anlamındadır.

Temelleri

Anarşist düşünürlerin görüşleri arasında kimi başkalıklar varsa da, genelde tümü de devleti, devletin varlığını sağlayan ve sürdüren kurumları yadsırlar. Bunların bulunmadığı bir toplum anarşizmin temel düşüncesidir. Dolayısıyla onlar için söz konusu olan doğal durumdaki toplumdur; başka bir deyişle, doğada bulunmadığı için dinsel ve siyasal kurumlara karşıdırlar. Demek ki, toplum ve devleti birbirinden bütünüyle ayrı düşünmektedirler. Onlara göre; doğal düzen kendi haline bırakıldığında en iyi toplumsal gelişim de sağlanmış olur.

Peter Marshall‘ın sözleriyle, ”Bütün anarşistler dışsal hükümetin ve Devlet’in meşruluğunu reddederler ve dayatılmış siyasal otoriteyi, hiyerarşiyi ve hakimiyeti mahkum ederler. Bir anarşi durumu, yani özgür ve eşit bireylerin gönüllü birliklerinden oluşan, merkezi olmayan ve kendi kendisini yöneten… nihai hedefi, bütün insanların kendi potansiyellerini tam olarak gerçekleştirmelerine izin veren özgür bir toplum yaratmaktır.”

Anarşizm in Fraksiyonları

Anarşistleri kabaca toplumcular ve bireyciler olarak iki ana kola ayrıldığını söyleyebiliriz. Toplumcu anarşistler de kendi içinde devrimci ve evrimci olanlar diye ayrılırlar. Bireyci anarşistler ise, felsefi plandan başlayarak bireysel teröre kadar varan geniş bir yelpazede sıralanmaktadırlar. Ancak hemen belirtmek gerekir ki, anarşizm, özünde felsefi ve düşünsel bir akımdır. Siyasal düşüncenin gelişiminde de önemli bir yere sahiptir; bu nedenle, bireysel terörizmi savunanlar en uç noktada bulunanlardır. Sayıca az olup ayrıca belirli bir dönem için seslerini duyurabilmişlerdir.

Siyasal Düşünce Açısından Anarşizm

Siyasal düşünceler tarihi bakımından aşarşistlerin çoğunlukla 1789 Fransız Devrimi içinde yer aldıklarını, sosyalist görüşte olduklarını bilmek önem taşımaktadır. Marksizm’le ilişkisi bu noktada başlar ancak aralarında ciddi ayrışmaları içerisinde barındırır. Aralarında ki bu ayrışma başka bir yazıda ele alınarak sizlere sunulacaktır.

Dikkat edilmesi gereken başka bir noktada; anarşizmin ne olduğu ve ne olmadığını ciddi bir bicimde kavrayabilmek, anarşist düşünürlerin savunmalarını inceledikten sonra tam anlamıyla anlaşılabilir.

Kaynakça

  1. Peter Marshall: Anarşizmin Tarihi – İmkansızı İstemek; çev. Yavuz Alogan, İmge Kitapevi, Ankara, 2003.
  2. Yetkin, Çetin. Siyasal Düşünceler Tarihi III. İstanbul: Gürer Yayınları, 2012

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir