Pierre – Joseph Proudhon ve Anarşizm

Mülk sahibi kendisi çalışmadan topraktan elde edilen ürünü sahiplenen kişidir. Sonuç olarak, ”mülkiyet, başkasının malından, başkasının ustalığının ve emeğinin ürününden yararlanmak ve bunu dilediği gibi kullanma hakkıdır.” Mülkiyet hakkına sahip lan kişi, ya bir asalaktır ya da bir hırsız!

Devam

Hint Siyaset Düşüncesi

Yazımız beş bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde; Hint Siyaset Düşüncesinin Geliştiği Ortam anlatılacak. Ardından ikinci bölümde; Hint Siyaset Düşüncesinin Gelişmesinde Ticaretin nasıl bir rol üstlenildiği ortaya konulacaktır. Daha sonra üçüncü bölümde; siyasi birliğin sağlanması Hint Siyaset Düşüncesini Nasıl Etkilediğine değinilecektir. Dördüncü ve beşinci bölümlerde ise; Hint Siyaset Düşüncesinde Kralın Rolü ve Hint Siyaset Düşüncesinin Batı Coğrafyasına Etkileri ortaya konularak yazımızı sonlandıracağız

Devam